logo
Minar Illumination Electronic Ltd.
Sản Phẩm chính: Chiếu sáng Bảo tàng, chiếu sáng thư viện, đèn chiếu Zoom, đèn chiếu theo dõi, máy rửa tường